+91 (0257) 2957555, 2958555 | info@homoeopathy.ac.in
Shri.Chamundamata Arogya & Shikshan Mahila Seva Mandal's
Shri Chamundamata Homoeopathic Medical College & Hospital

Student AlumniDr. Prafulla Patil Cell: +91-9130054985
BHMS (2007)

SCHMC, Jalgaon - Jalgaon

--

prashwin143@gmail.com

Jagtapprashant Cell: 8856000457
BHMS (2017)

Indira IVF Jalgaon - Biba Nagar Plot No. 52 Jalgaon

RMO

prashantjagtapak47@gmail.com

Chetan Arun Chaudhari Cell: 9423729012
BHMS (2018)

kilbil Neonatal Intensive Care Unite - Kalyan

NICU Intesivist

drchetanchaudhari76@gmail.com

Shaikh Izhar Ahmed Mohammed Gazi Cell: 8329635268
BHMS (2018)

SUnrise Hospital - Bhusawal

RMO

drizhar18@gmil.com

All Rights Reserved @ Shri. Chamundamata Homeopathic Medical College & Hospital
Design & Developed By OAJ InfoTech