+91 (0252) 2352560, 61 | info@homoeopathy.ac.in
Shri.Chamundamata Arogya & Shikshan Mahila Seva Mandal's
Shri Chamundamata Homoeopathic Medical College & Hospital

Management


Management Body

# NAME DESIGNATION
1 Shri.Pandurang.Eknath.Patil President
2 Sau.Nirmala.Pandurang.Patil Vice President
3 Shri.Rahul.Pandurang.Patil Secretary
4 Sau.Sheetal.Rahul.patil Member
5 Shri.Bhushan.Pandurang.Patil Member
6 Sau.Shalani.Prabhakar.Chavan Member
7 Sau.Sunanda.Devidas.Pawar Member


Local Management Committee

# NAME DESIGNATION
All Rights Reserved @ Shri. Chamundamata Homeopathic Medical College & Hospital
Design & Developed By OAJ InfoTech